4/8/08

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (19ος αι)

Όπως έχουμε αναφέρει και αλλού, κατά το παρελθόν δεν υπήρχε οργανωμένο σύστημα βασικής εκπαίδευσης πριν από τον Διαφωτισμό. Στη χώρα μας, τόσο στα Επτάνησα, όσο και στο κράτος που προέκυψε από την Επανάσταση τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόστηκαν καταρτίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1820 και κατά τη δεκαετία του 1830.
Και στις δύο περιοχές η εκπαίδευση της περιόδου εκείνης φέρει τη σφραγίδα του Ι. Καποδίστρια, ο οποίος, ως Γραμματέας Επικρατείας της Ιονίου Πολιτείας ,είχε εισηγηθεί τον Νόμο της Εθνικής Παιδείας το 1804, ενώ, μερικά χρόνια αργότερα, ως Κυβερνήτης του Ελληνικού Κράτους, έθεσε ψηλά στις προτεραιότητές του την οργάνωση εθνικού συστήματος εκπαίδευσης.
Το τι συνέβη στην Ελλάδα με την έλευση των Βαυαρών, είναι γνωστό. Τι απέγινε όμως η εκπαίδευση στα Επτάνησα μετά τον Καποδίστρια και την Ιόνιο Πολιτεία;
Κορφοί 12 Ιουλίου 1827
Κύριε Προεστέ του χωρίου Κουραμάδες

Είσαι προσταγμένος από την Εκτελεστικήν Αστυνομίαν, να αποκριθής χωρίς άργητα εις τα κάτωθεν ζητήματα, εις το πλάγι του καθενός των αυτών, και αφ’ ού τελειώσεις την παρούσαν, θα την δόσεις του Επιστάτη της Περιοχής σου διά να την στείλη εις τούτο το Οφφίκιον.
Ο Ιερεύς του Χωρίου σου θα σε βοηθήσει περί τούτου, διά να γίνονται σωστά τα όσα λαμβάνονται εις την παρούσαν.
1ον Ο αριθμός των σχολείων οπού ευρίσκονται εις το Χωρίον σου;
2ον Αν είναι δημόσια ή μερικά;
3ον Το όνομα των Διδασκάλων ή Διδασκάλου και των μισθόν τους;
4ον Ο αριθμός των μαθητών με την ξεδιάλεξιν αν είναι Θηλυκά ή Αρσενικά;
5ον Ο τρόπος της διδασκαλείας;
6ον Αν πληρώνονται από την Διοίκησιν ή από τους μερικούς ανθρώπους;
7ον Τι παίρνει διά μισθόν του ο καθένας;
8ον Τα έξοδα του κάθε σχολείου;
9ον Το όνομα της Εκκλησίας είς την ενορίαν της οποίας ευρίσκονται τα σχολεία;

Υγείενε

Ο Έφορος της Εκτελεστικής Αστυνομίας
Μ. Κρούμμ


Κουραμάδες 8/20 Ιουλίου 1827 ε.α.

Σημείοσης εις τα κάτωθεν ζητήματα ως ακολουθοί


1: Είναι ένα Σχολείον μόνον.
2: Είναι Μερικόν.
3: Σπυρίδων ιερεύς Κοσκινάς, από το άνωθεν χωρίον.
4: Ο αριθμός είναι δέκα έξη παιδάκια μικρά, όλλα αρσενικά.
5: Παλαιός, όχι κατά την αλιλοδιδαχτικήν μέθοδον, αλλά την εκκλησίας.
6: Από τους μερικούς ανθρώπους.
7: Εις τον μισθόν του διδασκάλου είναι συμφωνιμένος ως ακολουθοί:
ένα τάλαρο αφού διδάξει την παιδαγωγίαν- -
δίο διά την Οκτώηχον - - -
δίο διά το Ψαλτήριον- - -
τρία διά τον Απόστολον και Ανθολόγιον - - -
8: Εις το παρόν δεν είναι έξοδα - - -
9: Εις την ενορίαν ο Άγιος Ιωάννης εί και εις το σπύτη του άνοθεν διδασκάλου ευρίσκονται - - -

Χριστόδουλος Χητήρης
Προεστώς

Δυστυχώς για τον τόπο μας, και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες πολλών, η κατάσταση στη βασική εκπαίδευση έμεινε ουσιαστικά στάσιμη από την εποχή των Βενετών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Οι ευκατάστατοι μπορούσαν να παρέχουν υψηλής στάθμης εκπαίδευση στα παιδιά τους, ενώ τα παιδιά των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων μάθαιναν ελάχιστα ή και καθόλου γράμματα.
Παρά την ελπιδοφόρα πολιτική του Καποδίστρια, οι εναλλαγές στην πολιτική κυριαρχία επί των νήσων, οι πολεμικές αναταραχές από το 1807 μέχρι το 1814 και η σκληρή αποικιοκρατική αντίληψη της Βρετανικής Προστασίας κατά την πρώτη κυρίως δεκαετία, δεν άφησαν πολλά περιθώρια στους Επτανησίους για εξέλιξη. Ειδικότερα στην ύπαιθρο, τα πράγματα φαίνεται πως δεν άλλαξαν σχεδόν καθόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ.